Metoda Krakowska

     Gabinet Neurologopedyczny Papuga jest jednym z niewielu miejsc na Śląsku, które prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami według założeń Metody Krakowskiej.

Beata Bąk, neurologopeda, kształciła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie pod okiem prof. Jagody Cieszyńskiej, która później została promotorką jej pracy magisterskiej.

Następnie przez 3 lata nabierała doświadczenia w Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie, pracując z dziećmi z zaburzeniami, takimi jak autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja, Zespół Downa itp.

Obecnie, w Gabinecie Neurologopedycznym Papuga, Beata Bąk prowadzi terapię według założeń Metody Krakowskiej. 

Czym jest Metoda Krakowska

Metoda Krakowska (inaczej: metoda sylabowa lub metoda symultaniczno-sekwencyjna) jest to neurobiologiczna terapia systemowa funkcji poznawczych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz genetycznymi. 

Podstawowym założeniem Metody Krakowskiej jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka, poprzez osiąganie kolejnych etapów rozwoju wszystkich funkcji poznawczych. 

Twórczynią Metody Krakowskiej jest Profesor Jagoda Cieszyńska.

Więcej informacji na oficjalnej stronie.