Terapeuci gabinetu Papuga

Wiemy jak zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka

beata rydkodym logopeda

mgr Beata Rydkodym – logopeda, neurologopeda

Jestem założycielką Gabinetu Neurolgopedycznego Papuga, który udziela pomocy dzieciom z zaburzeniami komunikacji. Ukończyłam studia dzienne logopedyczne oraz studia podyplomowe neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przez kilka lat pracowałam w Centrum Metody Krakowskiej oraz Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Zajmowałam się również diagnozą i terapią dzieci z przedszkola Bajkowa Chatka. W swoim gabinecie prowadzę terapię neurobiologiczną. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, wadami genetycznymi, wadami wymowy, afazją oraz opóźnionym rozwojem mowy. Regularnie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach poświęconych efektywnej pracy z dziećmi. Stawiam na ciągły rozwój terapeutów pracujących w moim gabinecie, gdyż zależny mi na tym, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie pomóc dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi. Jestem autorką tekstów dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, szczególnie interesuje się bazowymi umiejętnościami komunikacyjnymi takimi jak: budowanie pola wspólnej uwagi, utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz używanie gestu wskazywania palcem. Prywatnie jestem mamą Tadzia i Wandzi. 

Kursy i szkolenia:

 • Dwudniowe szkolenie, Poziom 1,2 oraz Poziom 3, 4 programu „Attention Autism” z Celiną Twardysz;
 • „Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną” z Joanną Pałasz; 
 • „Trening karmienia logopedycznego” z Aleksandrą Kaczyńską;
 • „ASD – Pierwsze spotkanie logopedyczne z małym dzieckiem” z Joanną Pałasz; 
 •  „Nadmierne ślinienie – techniki terapuetyczne” mgr Marta Baj – Lieder;
 •  „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym”,mgr Marta Baj – Lieder;
 •  „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych”, dr Aleksandra Łada;
 • „Praca z dzieckiem autystycznym – warsztat prakyczny”, dr Agnieszka Bala;
 •  „Metoda Krakowska w przedszkolu”, dr Agnieszka Bala;
 • „Test SON- R 2,5 – 7 – badanie i interpretacja wyników, prof. Jagoda Cieszyńska;
 •  „Terapia neurobiologiczna”, prof. Jagoda Cieszyńska;
 •  „Ćwiczenia funkcji słuchowych – warsztat praktyczny”, dr Agnieszka Bala;
 •  „Ćwiczenia funkcji wzrokowych – warsztat praktyczny”,dr Agniezka Bala;
 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr hab. prof. UP Marta Korendo;
 • ,,Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 •  ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 •  ,,Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.”;
 • „Metody wywoływania głosek”, dr Alicja Kabała.
ola logopeda

mgr Aleksandra Soja – logopeda, pedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym ukończyłam pedagogikę o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W czasie studiów magisterskich równocześnie studiowałam logopedię. W swojej pracy z dziećmi kieruję się założeniami Metody Krakowskiej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Z Gabinetem Neurologopedycznym Papuga jestem związana od 2018 roku. Prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, afazją, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz wadami wymowy.

Kursy i szkolenia:

 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr hab. prof. UP Marta Korendo;
 • Dwudniowe szkolenie, Poziom 1,2 oraz Poziom 3, 4 programu „Attention Autism” z Celiną Twardysz;
 • ,,Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 •  ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 • Uzyskanie uprawnienia do wykorzystywania testu ,,Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.”;
 •  ,,Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii” dr Iwona Michalak – Widera;
 •  ,,Opóźnienia rozwoju mowy. Diagnoza i terapia”, dr Iwona Michalak – Widera, 
 • ,,Logorytmika: ruch – słuch – słowo©”, dr Ewa Bombol;
 • Otwarte Seminarium z okazji międzynarodowego dnia świadomości jąkania (ISAD 2018), pod hasłem ,,Speak your mind – powiedz co masz na myśli!”;
 • Neurofizjologia w pracy psychologa i pedagoga (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach);
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa Opolskiego Koła Regionalnego PTO ,,Współpraca ortodontów i logopedów z pacjentami z wadami zgryzu i wadami wymowy oraz dysfunkcją języka”;
 • Ogólnopolska Konferencja pt. „Niebieskie anioły. Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży”.

mgr Bożena Bełkot

Dyplomowany nauczyciel i neurologopeda z kilkunastoletnią praktyką, absolwentka studiów:
pedagogiki wczesnoszkolnej, logopedii, oligofrenopedagogiki i neurologopedii dziecięcej oraz kursu kwalifikacyjnego w zakresie surdopedagogiki. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami w komunikacji językowej prowadząc terapię logopedyczną oraz rewalidację z dziećmi słabo słyszącymi, afazją, spektrum autyzmu ,
niepełnosprawnością intelektualną, czy mutyzmem w placówkach przedszkolnych i szkolnych.
Dostosowuje strategie, metody i techniki pracy podążając za dzieckiem, rozpatrując jego potrzeby
holistycznie. Cechuje się wysokim zaangażowaniem w terapię oraz poszukiwaniem nowych rozwiązań tak, aby realnie wpłynąć na poprawę jakości życia małego pacjenta i jego rodziny. Dzieli się swoją wiedzą prowadząc praktyki studenckie oraz szkoląc rady pedagogiczne. Autorka publikacji pedagogicznych i innowacji logopedycznych. Regularnie poszerza kompetencje uczestnicząc w licznych kursach oraz specjalistycznych szkoleniach.

Kursy i szkolenia:

 •  „Stymulacja traktu ustno-twarzowego” – Małgorzata Gawryl;
 •  „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”- dr M. Rządzka;
 • „Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej”- S. Szober;
 •  „Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej”- dr M. Machoś;
 • „Werbogesty. Od gestu do słowa aż będzie rozmowa” – A. Gładowicz-Bojarska;
 •  „Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu”
  –Centrum Metody Krakowskiej;
 •  „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”- dr E. Mikołajewska;
 •  „Moje sylabki”-wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody
  Cieszyńskiej”- Centrum Metody Krakowskiej;
 •  „Przedstawienie i omówienie narzędzia ADOS 2-jako nowy standard diagnozy autyzmu”-
  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 1 w Katowicach;
 •  Logopedia w teorii i praktyce:
  1. „Programowanie terapii dla dzieci z niedosłuchem” – E. Kwaśniok;
  2. „Trudności szkole dzieci z CAPD- autorskie narzędzie do oceny profilu nieprawidłowości w
  zakresie przetwarzania słuchowego”- dr N. Moćko;
 •  „Rozwój funkcji słuchowych u dzieci: obserwacja, stymulacja oraz rehabilitacja”- dr N. Moćko;
 •  „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z
  dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii-moduł 2”- A. Łada;
 •  „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”-NSPPP SYNAPSIS;
 •  „Terapia ręki I i II stopnia”- CS SOYER;
 •  „Usłyszeć w hałasie- zadbaj o słuch, nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji”- dr I.
  Sosnowska-Wieczorek;
 •  „Praktyczne umiejętności wspomagania połykania i przyjmowania pokarmów drogą oralną” –
  XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne;
 •  „Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania”- XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne;
 •  „Zaburzenia mowy u dzieci”- XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne;
 •  „Zaburzenia dietetyczne u chorych z dysfagią”- XIV Śląskie Spotkania Logopedyczne;
 •  „Miofunkcjonalna Terapia wg A. Kittel – MFT9-99 sTArs”- B. Parandowska;
 •  „Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowej”- dr A. Regner;
 •  „Dziecko z dysfunkcją słuchu- implikacje teoretyczne i praktyczne”- Międzynarodowy
  Kongres Naukowo-Metodyczny;
 •  „Karta Oceny Logopedycznej Dziecka-KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. Miesiąca do
  końca 9. roku życia”-Komlogo;
 • „Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego –KORP”- E. Bogacz, A. Bogacz-Rybczak;
 •  „Wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie w środowisku szkolnym  i domowym”- A. Hesse-Szymanowicz ; Specjalistyczna Konferencja w Reptach;
 • „Zaburzenia neurologopedyczne u pacjentów z agnozją ciała modzelowatego”- A. Rożek, Specjalistyczna Konferencja w Reptach;
 • „Zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci z wodogłowiem ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju mowy”- dr D. Larysz; Specjalistyczna Konferencja w Reptach;
 • „Zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie i terapii logopedycznej”-dr J. Panasiuk; Specjalistyczna Konferencja w Reptach;      
 • „Program Rozwoju Komunikacji” – MAKATON I i II stopnia- dr Bogusława B. Kaczmarek;
 • „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z zespołem Downa” –
  Polskie Towarzystwo Logopedyczne;
 •  „Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”- III Konferencja Logopedyczna;
 •  „Mutyzm selektywny pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny- I Etap” -Centrum
  Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku;
 •  „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym- II Etap” – Centrum Terapii Mutyzmu,
  Nieśmiałości i Lęku;
 •  „Dziecko i nastolatek z zespołem Aspergera w szkole”- prof. Michael Fitzgerad;
 •  „Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o integracji”- Ogólnopolska Konferencja – Polskie
  Towarzystwo Terapii Behawioralnej;
 •  „Kinezjologia Edukacyjna- metoda „Brain Gym”- Polskie Towarzystwo Kinezjologów;
 •  „Integracja Odruchów Twarzy” wg metody dr Swietłany Masgutowej – w ramach Programu
  MNRI;
 •  „Wczesne problemy neurologopedyczne w rozwoju dziecka – rozpoznanie, diagnoza,
  terapia”- dr E. Stecko;
 •  „Stymulacja rozwoju dziecka wczesnoszkolnego”- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

mgr Natalia Tarnowska – logopeda, pedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym ukończyłam Studia Pedagogiczne o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a także Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu – w zakresie Logopedii. Zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Prowadzę terapię z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, Zespołem Aspergera, wadami wymowy oraz trudnościami w nauce czytania i pisania. W swojej pracy stawiam zawsze na dobro dziecka, tworząc dla każdego indywidualny plan terapii, dostosowany do ich możliwości oraz potrzeb. Staram się wspierać ich rozwój i usprawniać komunikację językową, tak, by mogły swobodnie funkcjonować w życiu codziennym. Prowadząc terapię z dziećmi stale poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe doświadczenia oraz umiejętności, poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.

 

Kursy i szkolenia:

 

 •  „Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne”, mgr Agata Gładowicz-Bojarska;
 • „Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia”, dr Anna Żywot;
 •  „Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole”, dr Elżbieta Ławczys;
 •  „Praca logopedy z pacjentem dorosłym – specyfika zaburzeń językowych, aspekty diagnozy
  i terapii”, mgr Tatiana Lewicka;
 •  „Badanie logopedyczne – krok po kroku”, mgr Beata Racek;
 •  „Dyslalia od czego zacząć? Praca na fundamentach”, mgr Beata Racek;
 •  „Metody wywoływania głosek cz.1 [głoski dentalizowane oraz f/w]”, mgr Beata Racek;
 •  „Metody wywoływania głosek cz.2 [głoski: r,l,t,d,k,g]”, mgr Beata Racek;
 •  „Terapia dzieci z afazją cz.1”, mgr Justyna Pietrzak;
 •  „Skojarzenia do mówienia”, mgr Ewa Grzelak;
 •  „Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej”, mgr Aleksandra Rosińska;
 •  „Pacjent z nieprawidłowym napięciem mięśniowym – terapia”, mgr Aleksandra Rosińska;
 •  Stabilizacja żuchwy – niezwykle ważny element terapii logopedycznej”, mgr Aleksandra
  Rosińska;
 •  Warsztat pracy terapeuty miofunkcjonalnego”, mgr Aleksandra Rosińska;
 •  „Planowanie terapii miofunkcjonalnej – przegląd ćwiczeń artykulatorów”, mgr Aleksandra
  Rosińska;
 •  „Terapia miofunkcjonalna w praktyce”, mgr Aleksandra Rosińska;

 

Dodaj komentarz