TERAPEUCI GABINETU PAPUGA


WIEMY JAK ZADBAĆ O PRAWIDŁOWY 

ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA 

 

mgr Beata Rydkodym – logopeda, neurologopeda

Jestem założycielką Gabinetu Neurolgopedycznego Papuga, który udziela pomocy dzieciom z zaburzeniami komunikacji. Ukończyłam studia dzienne logopedyczne oraz studia podyplomowe neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przez kilka lat pracowałam w Centrum Metody Krakowskiej oraz Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Zajmowałam się również diagnozą i terapią dzieci z przedszkola Bajkowa Chatka. W swoim gabinecie prowadzę terapię neurobiologiczną. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, wadami genetycznymi, wadami wymowy, afazją oraz opóźnionym rozwojem mowy. Regularnie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach poświęconych efektywnej pracy z dziećmi. Stawiam na ciągły rozwój terapeutów pracujących w moim gabinecie, gdyż zależny mi na tym, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie pomóc dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi. Jestem autorką tekstów dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, szczególnie interesuje się bazowymi umiejętnościami komunikacyjnymi takimi jak: budowanie pola wspólnej uwagi, utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz używanie gestu wskazywania palcem. Prywatnie mama Tadzia i Wandzi. 

Kursy i szkolenia:

 • Dwudniowe szkolenie, Poziom 1,2 oraz Poziom 3, 4 programu „Attention Autism” z Celiną Twardysz;
 • „Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną” z Joanną Pałasz; 
 • „Trening karmienia logopedycznego” z Aleksandrą Kaczyńską;
 • „ASD – Pierwsze spotkanie logopedyczne z małym dzieckiem” z Joanną Pałasz; 
 •  „Nadmierne ślinienie – techniki terapuetyczne” mgr Marta Baj – Lieder;
 •  „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym”,mgr Marta Baj – Lieder;
 •  „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych”, dr Aleksandra Łada;
 • „Praca z dzieckiem autystycznym – warsztat prakyczny”, dr Agnieszka Bala;
 •  „Metoda Krakowska w przedszkolu”, dr Agnieszka Bala;
 • „Test SON- R 2,5 – 7 – badanie i interpretacja wyników, prof. Jagoda Cieszyńska;
 •  „Terapia neurobiologiczna”, prof. Jagoda Cieszyńska;
 •  „Ćwiczenia funkcji słuchowych – warsztat praktyczny”, dr Agnieszka Bala;
 •  „Ćwiczenia funkcji wzrokowych – warsztat praktyczny”,dr Agniezka Bala;
 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr hab. prof. UP Marta Korendo;
 • ,,Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 •  ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 •  ,,Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.”;
 • „Metody wywoływania głosek”, dr Alicja Kabała.

 

mgr Aleksandra Soja – logopeda, pedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym ukończyłam pedagogikę o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W czasie studiów magisterskich równocześnie studiowałam logopedię. W swojej pracy z dziećmi kieruję się założeniami Metody Krakowskiej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Z Gabinetem Neurologopedycznym Papuga jestem związana od 2018 roku. Prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, afazją, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz wadami wymowy.

Kursy i szkolenia:

 • ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr hab. prof. UP Marta Korendo;
 • Dwudniowe szkolenie, Poziom 1,2 oraz Poziom 3, 4 programu „Attention Autism” z Celiną Twardysz;
 • ,,Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 •  ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
 • Uzyskanie uprawnienia do wykorzystywania testu ,,Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.”;
 •  ,,Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii” dr Iwona Michalak – Widera;
 •  ,,Opóźnienia rozwoju mowy. Diagnoza i terapia”, dr Iwona Michalak – Widera, 
 • ,,Logorytmika: ruch – słuch – słowo©”, dr Ewa Bombol;
 • Otwarte Seminarium z okazji międzynarodowego dnia świadomości jąkania (ISAD 2018), pod hasłem ,,Speak your mind – powiedz co masz na myśli!”;
 • Neurofizjologia w pracy psychologa i pedagoga (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach);
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa Opolskiego Koła Regionalnego PTO ,,Współpraca ortodontów i logopedów z pacjentami z wadami zgryzu i wadami wymowy oraz dysfunkcją języka”;
 • Ogólnopolska Konferencja pt. „Niebieskie anioły. Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży”.

 

 •  

mgr Daria Pawlak- filolog polski, logopeda 

Ukończyłam filologię polską oraz logopedię z medialną emisją głosu na Uniwersytecie Śląskim. Jestem czynną nauczycielką i logopedą. Zdobywałam doświadczenie pracując w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przychodni Centrum Rozwoju Dziecka. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy, wadami wymowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz niedokształceniem mowy o typie afazji. W swojej pracy oprócz diagnozy i terapii logopedycznej zajmuję się również prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych oraz wspomaganiem dzieci zagrożonych dysleksją. Od kilku lat współorganizuję obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w szkole. Od lat systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje na konferencjach oraz szkoleniach.

Kursy i szkolenia:

 • „Trudności szkolne uczniów z CAPD propozycja autorskiego narzędzia do oceny profilu nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego” – I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Katowicach,
 • „Kiedy ortodonta szuka pomocy logopedy” – I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Katowicach,
 • „Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu” – I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Katowicach,
 • „Idealne ofiary, bezwzględni drapieżcy i milcząca większość – czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy wobec uczniów z ASD w szkole” – I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Katowicach;
 • „Jak odczytywać badania słuchu? O skutecznej współpracy technika i terapeuty” – I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Katowicach,
 • „Odporność psychiczna u dzieci i młodzieży” – Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach,
 • „Zabawy paluszkowe i nie tylko…” – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Bytomiu,
 • VIII Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna: „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” – Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego,
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD) – Centrum Logopedii Uniwersytu Śląskiego,
 • „Techniki Metody Krakowskiej w pracy z pacjentem dorosłym z afazją” – Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego,
 • „Kuchenne rewolucje, czyli o tym jak pacjent z dysfagią może jeść ze smakiem” -Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego,
 • „Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie kompleksu ustano-twarzowego u dzieci z nadwrażliwością dotykową” – Centrum Logopedii Uniwersytetu Śląskiego,
 • „Dziecko ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie w szkole i poza nią. Przetrwarzaniesensoryczne u dziecka ze spektrum autyzmu” – Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach,
 • „Autyzm. Codzienność. Rozwiń skrzydła czyli wzmacnianie potencjału uczniów z autyzmem” – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
 • „Maluch z opóźnionym rozwojem mowy – diagnoza i terapia” – Centrum Logopedyczne w Katowicach,
 • Cykliczne konsultacje dla logopedów w ramach wsparcia zawodowego organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, celem analizy wyzwań terapeutycznych w zakresie budowania różnych podsystemów językowych. 

mgr Aneta Niedbała – logopeda, pedagog

Absolwentka dziennych studiów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Przyszła neurologopeda – studentka podyplomowych studiów na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny – studentka podyplomowych studiów Galicyjskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam w gabinetach logopedycznych zajmujących się terapią prowadzoną metodą neurobiologiczną (terapią wszystkich funkcji poznawczych). Umiejętności doskonaliłam podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz półrocznego stażu w Centrum Metody Krakowskiej. Pracuję jako logopeda w żłobku i przedszkolach. Cały czas poszerzam swój warsztat pracy i wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Najważniejsze dla mnie jest holistyczne oraz indywidualne podejście do pacjenta – staram się wspierać i stymulować wszystkie funkcje poznawcze, aby rozwój dziecka przebiegał harmonijnie. Najbardziej zależy mi na tym, aby Mały Pacjent czuł się komfortowo w gabinecie, dlatego ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy. Radość sprawia mi uśmiech pojawiający się na buzi dziecka oraz każdy jego, nawet najdrobniejszy, sukces.

 

Kursy i szkolenia: 

 • ,,Od karmienia do mówienia – wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy”, Beata Białas;
 • ,,Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”, dr Iwona Michalak-Widera;
 • ,,Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustnotwarzowego w ujęciu ortodontycznoneurologopedycznym”, Aleksandra Listwoń;
 • ,,Masaż logopedyczny dziecka od podstaw – podejście praktyczne”, Aleksandra Kożdoń;
 • ,,Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii, kinesiotaping medyczny”, Ewa Wojewoda;
 • ,,Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej” dr Marzena Machoś;
 • ,,Tradycyjna a strategiczna terapia dyslalii obwodowej”, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska;
 • ,,Rotacyzm. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu”, Aleksandra Rosińska;
 • ,,Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, Beata Nedwidek;
 • ,,Metody wywoływania głosek”, dr Alicja Kabała;
 • ,,Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”, prof. Marta Korendo;
 • ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisława Orłowska – Popek;
 • ,,Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny”, Agnieszka Bala.

 

 

Dodaj komentarz