TERAPEUCI GABINETU PAPUGA


mgr Beata Rydkodym – logopeda, neurologopeda

Jestem założycielką Gabinetu Neurolgopedycznego Papuga, który udziela pomocy dzieciom z zaburzeniami komunikacji. Ukończyłam studia dzienne logopedyczne oraz studia podyplomowe neurologopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przez kilka lat pracowałam w Centrum Metody Krakowskiej oraz Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Zajmowałam się również diagnozą i terapią dzieci z przedszkola Bajkowa Chatka. W swoim gabinecie prowadzę terapię neurobiologiczną. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, wadami genetycznymi, wadami wymowy, afazją oraz opóźnionym rozwojem mowy. Regularnie uczestniczę w kursach oraz szkoleniach poświęconych efektywnej pracy z dziećmi. Stawiam na ciągły rozwój terapeutów pracujących w moim gabinecie, gdyż zależny mi na tym, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie pomóc dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi. Jestem autorką tekstów dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, szczególnie interesuje się bazowymi umiejętnościami komunikacyjnymi takimi jak: budowanie pola wspólnej uwagi, utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz używanie gestu wskazywania palcem.

Kursy i szkolenia:

• „Praca z dzieckiem autystycznym – warsztat prakyczny”, dr Agnieszka Bala;
• „Metoda Krakowska w przedszkolu”, dr Agnieszka Bala;
• „Test SON- R 2,5 – 7 – badanie i interpretacja wyników, prof. Jagoda Cieszyńska;
• „Terapia neurobiologiczna”, prof. Jagoda Cieszyńska;
• „Ćwiczenia funkcji słuchowych – warsztat praktyczny”, dr Agnieszka Bala;
• „Ćwiczenia funkcji wzrokowych – warsztat praktyczny”,dr Agniezka Bala;
• „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych”, dr Aleksandra Łada;
• „Nadmierne ślinienie – techniki terapuetyczne” mgr Marta Baj – Lieder;
• „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym”,mgr Marta Baj – Lieder;
• ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr hab. prof. UP Marta Korendo;
• ,,Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
• ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
• ,,Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.”;
• „Metody wywoływania głosek”, dr Alicja Kabała.

mgr Katarzyna Będkowska – logopeda, w trakcie specjalizacji neurologopedycznej

Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, zespołem Downa, dysleksją oraz wadami wymowy. Prowadzę terapię według założeń Metody Krakowskiej, wykorzystując m.in. : Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Gesty Artykulacyjne, a także Programowanie języka. Z Gabinetem Neurologopedycznym Papuga jestem związana od 2018 roku.

mgr Aleksandra Soja – logopeda, pedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, na którym ukończyłam pedagogikę o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W czasie studiów magisterskich równocześnie studiowałam logopedię. W swojej pracy z dziećmi kieruję się założeniami Metody Krakowskiej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Z Gabinetem Neurologopedycznym Papuga jestem związana od 2018 roku. Prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, z autyzmem, afazją, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz wadami wymowy.

Kursy i szkolenia:


• ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr hab. prof. UP Marta Korendo;
• ,,Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
• ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, dr hab. Z. Orłowska – Popek;
• Uzyskanie uprawnienia do wykorzystywania testu ,,Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.”;
• ,,Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii” dr Iwona Michalak – Widera;
• ,,Opóźnienia rozwoju mowy. Diagnoza i terapia”, dr Iwona Michalak – Widera, • ,,Logorytmika: ruch – słuch – słowo©”, dr Ewa Bombol;
• Otwarte Seminarium z okazji międzynarodowego dnia świadomości jąkania (ISAD 2018), pod hasłem ,,Speak your mind – powiedz co masz na myśli!”;
• Neurofizjologia w pracy psychologa i pedagoga (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach);
• Konferencja naukowo – szkoleniowa Opolskiego Koła Regionalnego PTO ,,Współpraca ortodontów i logopedów z pacjentami z wadami zgryzu i wadami wymowy oraz dysfunkcją języka”;
• Ogólnopolska Konferencja pt. „Niebieskie anioły. Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży”.

 

Dodaj komentarz